משכנתא שנייה לכל מטרה – סיוע כלכלי ושיפור דיור

עבור משפחות רבות משכנתא מהווה התחייבות כספית לכל החיים, כיוון שמדובר על הלוואת דיור הנפרסת על פני עשרים ואף שלושים שנה. ברוב המקרים לווי משכנתא לומדים כיצד לחיות לצד ההחזרים הכספיים הכרוכים בכך, אך ישנם מצבים שאינם מאפשרים לעמוד בהתחייבויות אלו – כאשר בדרך כלל מצב זה מתרחש כתוצאה משינוי בהכנסה הקבועה, וכך בהתאם אי יכולת להחזיר את תשלומי המשכנתא החודשיים.

בעיות כלכליות מסוג זה הן נפוצות בשלב כזה או אחר בחיים, ולכן קיים פתרון פיננסי יעיל במקרים כאלו המוכר בשם משכנתא שנייה לכל מטרה. כיצד הוא יכול לעזור והאם מדובר על פתרון מומלץ? נעסוק על כך בהרחבה במאמר הנוכחי.

משכנתא שנייה לכל מטרה – סיוע כלכלי ושיפור דיור

מהי משכנתא שנייה?

כדי שמשפחות החוות קשיים כלכליים יוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתא במקביל לשמירת הדירה בבעלותם, ועד לפירעון מלא של הלוואת הדיור שלקחו, קיימת עבורם אפשרות ללקיחת משכנתא שנייה על הנכס בנוסף למשכנתא הראשונה הקיימת. משכנתא שנייה הינה הלוואת דיור הניתנת מבנק משכנתאות או גוף פיננסי אחר, באמצעותה הלווים יכולים לשעבד את הנכס שלהם פעם נוספת כדי להציג בטוחה כדאית לגוף המלווה. לרוב כתוצאה ממצבם הפיננסי המורכב של משפחות אלו, לקיחת המשכנתא השנייה תתבצע מקרנות פיננסיות חוץ בנקאיות הנמצאות תחת הרגולציה של בנק ישראל ומשרד האוצר.

כיוון שמדובר על משכנתא שנייה נוסף על המשכנתא הראשונה שכבר קיימת ומשולמת, בנק ישראל קבע כי שיעור המימון המקסימלי הניתן מהבנק יהיה עד לגובה של 70% משווי הדירה, זאת לאחר שיתרת החוב שנותרה לתשלום המשכנתא הופחתה מהחישוב הכללי של שווי הדירה.

מתי משכנתא שנייה יכולה לעזור?

משכנתא שנייה נחשבת כפתרון יעיל עבור לווים שאינם מצליחים לעמוד בהחזרי המשכנתא הראשונה הקיימים לחובתם, ולכן באמצעות קבלת מימון שני הם יוכלו להתגבר על המשבר הכלכלי ולעמוד בהתחייבויותיהם הכלכליות הנוגעות גם להחזקת הדירה. לכן במקרים של שינוי הכנסות פתאומי כמו פיטורים מהעבודה, משכנתא שנייה תוכל לסייע להמשיך ולשלם את תשלומי המשכנתא השוטפים עד למציאת עבודה חדשה ומקור הכנסה חדש.

גם אנשים המחזיקים בנכס קיים ומעוניינים לשפר את הדיור הקיים ולהגדיל את אפיק ההשקעה שלהם, יוכלו לעשות זאת באמצעות קבלת משכנתא שנייה המהווה מימון כספי לצורך רכישת נכס חדש נוסף על הנכס הקיים בבעלותם. לצורך כך בנק ישראל מאפשר למשקיעים לקבל אחוז מימון שאינו עולה על 50% משוויו של הנכס השני. 

האם מומלץ לקחת משכנתא שנייה?

משכנתא שנייה הינה פתרון זמין ויעיל עבור לווי משכנתא שנתקלו בקשיים כלכליים, ולכן אינם מצליחים לעמוד בהחזרי המשכנתא החודשיים כפי שהתחייבו לכך. יחד עם זאת לפתרון זה יש חיסרון מהותי, כיוון שמדובר על הלוואת דיור נוספת על זו שכבר קיימת ולכן עלול להיווצר מצב של בלבול וחוסר סדר במעקב אחר משכנתא כפולה.

לכן לעיתים פתרון נוסף שיכול לסייע כשעולה הצורך בקבלת מימון נוסף לדיור הוא מחזור משכנתא, המאפשר לשנות את מרכיבי ומסלולי המשכנתא הראשונה באמצעות פירעון שלה ולקיחת משכנתא חדשה ומותאמת יותר לצרכיו הפיננסיים של הלווה.
כתיבת תגובה