פשיטת רגל

הקמה של עסק חדש יכולה להיות מורכבת ומאתגרת במיוחד, כיוון שיש לשמור על הצלחתו של העסק באמצעות ניהול תזרים מזומנים נכון ורווחי. עסק שלא מרוויח עשוי להיקלע לקשיים כלכליים משמעותיים, עד הגיעו למצב של פשיטת רגל וכתוצאה מכך סגירה של העסק לאלתר. למרות השם המעט מרתיע, פשיטת רגל עשויה להוות יתרון מסוים עבור עסק שאינו מצליח להתאושש כלכלית, ולכן אין ביכולתו לעמוד בהתחייבויות כספיות מול הספקים השונים.

מהי פשיטת רגל?

פשיטת רגל היא תיאור של הליך משפטי שחל על בעל עסק יחיד שנקלע לחובות כספיים, ולכן אין באפשרותו לשלם כסף שהוא חייב לספקים ולקוחות מולם הוא עובד. על פי מונחים משפטיים, בהליך פשיטת רגל נמצא בעל העסק המוגדר כחייב ומולו עומדים הספקים השונים להם הוא חייב כספים המוגדרים כנושים.

למעשה ברגע בו החייב מחליט להכריז על פשיטת רגל כתוצאה מקשיים כלכליים, הוא מקבל מעין הגנה משפטית מול הנושים השונים כיוון שהם אינם יכולים להגיש נגדו תביעות משפטיות כנגד החובות שהוא צבר מולם, וכך החייב מוגן מפני ריבוי של הליכים משפטיים העלולים להוסיף לו חובות כספיים.

פשיטת רגל

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כאשר בעל עסק מכריז על פשיטת רגל, המטרה העיקרית היא להביאו לשיקום והבראה כלכלית כדי שיוכל לחזור לעסקיו באופן המהיר ביותר, ובמקביל יצליח לעמוד בהתחייבויות הכספיות שצבר כלפי הספקים השונים. כדי לאפשר זאת, נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בשנת 2019 המבטל את פקודת פשיטת הרגל שהייתה בעבר, כך שהרפורמה החדשה מביאה לשינויים משמעותיים בהליכך פשיטת הרגל של חייבים.

אחד מהשינויים נוגע לסכומי החובות שחייבים צוברים, כך שאם מדובר על חוב שאינו עובר את המאה חמישים אלף ₪, מחלקת הוצאה לפועל מטפלת בענייניו מרגע ההכרזה על פשיטת רגל. לעומת זאת חובות גבוהים מסכום זה, ינוהלו ויטופלו בידי נאמן הממונה על הליכי חדלות פירעון כאשר בית משפט השלום מפקח על ניהול ההליכים.

מהו צו הפטר בפשיטת רגל ומה היתרון בו?

כחלק מהבראתו הכלכלית של חייב יחיד שהכריז על פשיטת רגל, מערכת המשפט מאפשרת להעניק לו צו הפטר כדי שיוכל להיפטר מסכום מסוים מסך החובות שצבר. הודות לכך, החייב יצטרך לעמוד רק באחוז קטן מהחובות הכספיים שצבר, זאת עלי פי החלטתו של הגוף הממונה על ניהול הליכי פשיטת רגל, ואילו יתרת החובות ימחקו ולכן הוא אינו יצטרך לפרוע אותם.

בכדי שהחייב יוכל לקבל בסופו של הליך פשיטת הרגל את צו ההפטר, עליו לעמוד בהתחייבויות כלכליות כמו הפקדה שוטפת לקופת ההליך הנפתח נגדו, הגדת דוחות כספיים מפורטים וכל דרישה אחרת שנקבעה על פי הנאמן או מערכת ההוצאה לפועל.

כיצד להימנע ממצב של פשיטת רגל?

על אף שמערכת המשפט בארץ מאפשרת הליך הבראתי כלכלי מותאם לכל חייב שהגיע לפשיטת רגל, חשוב לנהל את הפן הכספי של העסק באופן איכותי ויעיל באמצעות קבלת ייעוץ פיננסי מקצועי, וכך להימנע מקשיים כלכליים העשויים להוביל לפשיטת רגל.

כתיבת תגובה